Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Liptovský Mikuláš29.3.2018

MIM SHOW

Dom kultúry Liptovský Mikuláš, Hollého 4, Liptovský Mikuláš

"Pravidelný cyklus pantomimicko-improvizačnej one man show Miroslava Kasprzyka na nie len divácke témy. Pripravte sa ...