liptovskymikulas.Virtualne.sk
Informačný portál o živote v meste a okolí

Výber mapyINFO MAPA MESTA Liptovský Mikuláš - Ulice

 1. 1. mája
 2. 3. februára
 1. A. Kostolného
 2. Agátová
 3. Alexyho
 4. Alfonza Chomu
 1. Baranovská
 2. Bellova
 3. Belopotockého
 4. Bernolákova
 5. Björnsonova
 6. Borbisova
 7. Bottova
 8. Brezová
 9. Budovateľská
 1. Cédrová
 2. Cesta hrdinov
 3. Chalupkova
 4. Chrenoviská
 5. Cintorínska
 6. Černického
 7. Čs. brigády
 1. Demänovská
 2. Druhá
 3. Družby
 4. Družstevná
 5. Dubová
 1. E.Balla
 2. Eduarda Penkalu
 1. Fr.Klimeša
 1. Garbiarska
 2. Gazdovská
 3. Gaštanová
 4. gen. M. R. Štefánika
 5. Glejárska
 6. Guothova
 1. Hollého
 2. Hradišťská
 3. Hriadky
 4. Hrušková
 5. Hurbanova
 6. Hviezdoslavova
 1. J. Dudu
 2. J. Rumána
 3. Jabloňová
 4. Janka Jesenského
 5. Jánošíkova
 6. Jánošíkovo nábrežie
 7. Jefremovská
 8. Jilemnického
 9. Juraja Janošku
 10. Južná
 1. Kemi
 2. Kláštorná
 3. Kmeťova
 4. Kokavcova
 5. Kollárova
 6. Komenského
 7. Kováčova
 8. kpt. Nálepku
 9. Kukučínova
 10. Kurucká
 11. Kuzmányho
 1. Lad. Hanusa
 2. Lesnícka
 3. Lipová
 4. Lounska
 5. Lutonského
 1. M. Pišúta
 2. M. Šoltésovej
 3. M.M.Hodžu
 4. Majeríkova
 5. Majerská
 6. Malý Rím
 7. Matejkova
 8. Matúškova
 9. Mierová
 10. Mik. Štalmacha
 11. Mišíkova
 12. Mlynská
 13. Morušová
 14. Moyzesova
 1. Nábrežie J. Kráľa
 2. Nábrežie K. Petroviča
 3. Námestie Mieru
 4. Námestie Osloboditeľov
 5. Námestie SNP
 6. Nešporova
 7. Nová
 1. Obslužná
 2. Ohradná
 3. Okoličianska
 4. Okružná
 5. Opavská
 6. Osadná
 1. Pálenická
 2. Palúčanská
 3. Palugyayho
 4. Parková
 5. Partizánov
 6. Pltnícka
 7. Pobrežná
 8. Pod Hájom
 9. Pod Stráňami
 10. Podtatranského
 11. Polhohospodárska
 12. Prídavky
 13. Priebežná
 14. Priečna
 15. Priehradná
 16. Priemyselná
 17. Prvá
 1. Rachmaninovo nám.
 2. Ráztocká
 3. Rázusova
 4. Revolučná
 5. Riečna
 1. S. B. Hroboňa
 2. S. Tomášika
 3. Senická
 4. Sihotská
 5. Sládkovičova
 6. Smrečianska
 7. SNP
 8. Socháňova
 9. Staničná
 10. Stodolovcov
 11. Školská
 12. Športová
 13. Športovcov
 14. Štúrova
 15. Švermova
 1. Tatranská
 2. Tehelná
 3. Tehliarska
 4. Textilná
 5. Tomášikova
 6. Tranovského
 7. Tretia
 1. Ulička
 1. V luhoch
 2. V. Starohorského
 3. Vajanského
 4. Vansovej
 5. Vitálišovská
 6. Vladimíra Kunu
 7. Vranovská
 8. Vrbická
 9. Vrlíkova
 1. Za Bocianom
 2. Za Havlovci
 3. Za luhami
 4. Za mlynom
 5. Za tratbu
 6. Zádvorie
 7. Zagúta Vrbického
 8. Záhradná
 9. Zápotockého
 10. Žiarska
 11. Žuffova
temp image
Okolie Liptovského Mikuláša: Liptovský Mikuláš, Bobrovec, Demänová, Kvačany, Liptovský Ján, Liptovská Mara, Liptovská Sielnica, Trstené, Závažná Poruba

Vyhľadávanie ulíc mesta Liptovský Mikuláš je na podrobnej mape, na ktorej nájdete aj firmy, organizácie a fotografie z Liptovského Mikuláša a okolia. Mapa Liptovského Mikuláša umožňuje pohľad na mesto pomocou prepínania aj ako mapu ulíc, satelitnú mapu, hybridnú mapu a terénnu mapu.

Internetové služby

Obce v regióne mesta

Liptovský Mikuláš, Bobrovec, Demänová, Kvačany, Liptovský Ján, Liptovská Mara, Liptovská Sielnica, Trstené, Závažná Poruba
Kontakt O nás Reklama Podmienky použitia
lang